JORDMOR ELLER HELSESYKEPLEIER TIL NFP ENGASJEMENT I ROGALAND

Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land. Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet fyller 2 år. Sykepleiefaglig teori og praksis er sentralt i programmet og de overordnede målområder innbefatter sunne svangerskap, barnets helse og utvikling, og foreldrenes økonomiske selvstendighet. NFP prøves nå ut i Stavanger, Sandnes og Time kommuner og i den forbindelse søker vi en engasjert helsesykepleier/jordmor som skal følge opp egne familier i prosjektperioden. Vi søker:

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre hjemmebesøk til førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet fyller 2 år utfra NFP programmets modell og mål
 • Medansvar for programintegritet
 • Sikre at relevante familier rekrutteres til og gjennomfører programmet
 • Bidra til utvikling i det lokale NFP-teamet
 • Bidra til forskning og kvalitetssikring gjennom systematisk datainnsamling
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi søker deg som 

 • Er jordmor, helsesykepleier eller sykepleier med relevant erfaring med forebyggende arbeid med barn og familier inkl. hjemmebesøk
 • Er personlig egnethet med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, og erfaring med å styrke og støtte andre i utfordrende situasjoner
 • Har interesse for utprøving av en ny programintervensjon
 • Har stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Har førerkort og disponere egen bil
 • Har politiattest uten merknader
 • Gode engelskkunnskaper er en fordel

Vi tilbyr

 • Prosjektengasjement i 100 % stilling frem til juni 2021 med mulighet for forlengelse
 • Et skreddersydd opplæringsopplegg og veiledning, individuelt og i team
 • Et godt og støttende fagfellesskap i eget NFP-team og i den nasjonale NFP enheten
 • Arbeidssted primært i Stavanger, Sandnes og Time kommuner (kontor i Sandnes). Programmet er i en fase hvor det arbeides med muligheten for lokal forankring av teamet. Ansettelsessted vil derfor avklares i tråd med denne prosessen og innen tilbud om stilling sendes ut.
 • En nøkkelposisjon i en svært viktig nasjonal utprøving av et spennende program
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalbetingelser

For spørsmål om stillingen kontakt Tine Gammelgaard Aaserud, 936 12 203 eller Grete Olsen-Hagen, 482 58 755 

Søknad med CV sendes tine.aaserud@r-bup.no, merket «NFP-sykepleier»  

Søknadsfrist: 23.09.2019 Søknader vurderes fortløpende.                                                                                          

 

12.09.2019  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør. Sentrene engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.

Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.

Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning forbedring av tjenestene og formidling.

 
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send