JORDMØDRE OG HELSESYKEPLEIERE TIL OPPLÆRING OG VEILEDNING

I seksjon for Sped- og småbarns psykiske helse, jobber forskere og klinikere med ulike profesjoner tett sammen. Målet er å bidra til kunnskapsbasert praksis i alle helsetjenester som jobber med gravide, sped- og småbarn og deres foreldre. Vi har over flere år jobbet med å utvikle og evaluere et internett-basert program «Mamma Mia» for å forebygge depresjon og fremme og psykisk helse i graviditet og tiden etter fødsel. Videreutvikling og implementering av «Mamma Mia» ved helsestasjoner i Norge gjennomføres i samarbeid med flere internasjonale forskningsmiljøer. Vi søker:

JORDMØDRE OG HELSESYKEPLEIERE TIL OPPLÆRING OG VEILEDNING 
 
Arbeidsoppgaver
Gjennomgå opplæring for å bli  Mamma Mia-trener
Initiere og opprettholde samarbeid med tjenestene og relevante forskningsmiljøer
Drive opplæring og veiledning av helsestasjonstjenester i Mamma Mia
Bidra til noe datainnsamling, øvrig tjenestestøtte og kvalitetsutvikling i prosjektet
 
Vi søker deg som har
Jordmor- eller helsesykepleierutdanning
Erfaring fra tiltaksarbeid
Erfaring og interesse for psykisk helse i perinatalfasen
Erfaring med undervisning og veiledning
Noe IT-kompetanse og erfaring med enkel statistikk
God samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig
Interesse for forskning og implementering
 
Vi tilbyr
Engasjement i 20 – 40 % stilling i inntil 4 år fra januar 2021
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø 
Tverrfaglig og godt kollegialt fellesskap
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger 
Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss 
 
 
For spørsmål om stillingen, kontakt forsker Filip Drozd, 975 16 188, forsker Silje Maie Haga, 93086870 eller seksjonsleder Kari Slinning, telefon 98647410
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Opplæring Mamma Mia»
Søknadsfrist: 1.11.2020
Søknader vurderes fortløpende.

08.10.2020  

RBUP Øst og Sør er et kompetansesenter i stiftelsen PILAR. Denne kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern omfatter også RVTS Øst og RVTS Sør, i tillegg til felles ledelse og administrasjon. Stiftelsens styre er ansvarlig for virksomheten. PILAR engasjerer om lag 140 årsverk.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send