FORSKNINGSKOORDINATOR I 100 % PROSJEKTSTILLING I ETT ÅR

Forskergruppe folkehelse og forebygging har som mål å kombinere forskning og tjenestestøtte på måter som tjener brukerne og bidrar til ny kunnskap om livsmestring og psykisk helse hos barn og unge. Seksjonen har flere eksternt finansierte forskningsprosjekter som retter seg mot helsefremmende og forebyggende arbeid. I prosjektet GuideMe, som er finansiert av Norges Forskningsråd, utvikler og evaluerer vi strategier som har til hensikt å implementere anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten. Vi fokuserer spesielt på helsesamtalen med elever på 8.trinn og samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten. I prosjektet søker vi en:

FORSKNINGSKOORDINATOR I 100 % PROSJEKTSTILLING I ETT ÅR
 
Arbeidsoppgaver
Administrativt arbeid og utviklingsarbeid i prosjektet 
Samarbeide med og følge opp skolehelsetjenester og skoler 
Samarbeide med myndigheter
Utvikle og følge opp planer
Følge opp og bidra ved datainnsamling
Dokumenthåndtering/arkivering
Håndtere store datamengder og lage enkle statistiske oversikter
Bidra ved rapport- og artikkelskriving
 
Vi søker deg som har
Master i helsesykepleie, pedagogikk eller liknende 
Interesse for forskning rettet mot barn og unges livsmestring og psykiske helse
Gjerne erfaring som koordinator fra større prosjekter
God IT-kompetanse og prosess-oppfølging
Gode samarbeidsevner
Initiativ og som er nøyaktig, fleksibel og strukturert
Gjerne erfaring fra skolehelsetjenesten eller skole 
Førerkort er ønskelig
 
Vi tilbyr
Ett års prosjektengasjement med mulighet for forlengelse
Varierte og stimulerende oppgaver i et velfungerende og hyggelig forskningsteam
Fleksibel arbeidstid
Gode personalordninger
Hyggelige medarbeidere i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 
For spørsmål om stillingen, kontakt prosjektleder Åse Sagatun, tlf. 91616646, aase.sagatun@r- bup.no, eller seksjonsleder Solveig Holen, tlf. 93017776, solveig.holen@r-bup.no.
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Forskningskoordinator GuideMe»
Søknadsfrist: 20.04.2021
Søknader vurderes fortløpende.

26.03.2021  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal styrke arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.


Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.
RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 140 årsverk, inkludert RVTS Øst og RVTS Sør.


Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send