FORSKNINGSKOORDINATOR

Forskergruppe folkehelse og forebygging har som mål å kombinere forskning og tjenestestøtte på måter som tjener brukere, og bidrar til ny kunnskap om psykisk helse og barn og unge. Seksjonen har flere eksternt finansierte forskningsprosjekter som retter seg mot helsefremmende og forebyggende arbeide i barnehager, skoler, kommunalt barnevern og kommunale helsetjenester. I tillegg bidrar vi med innspill og evaluering av tjenestenes egne aktiviteter og initiativ. Forskningsprosjektet Echo evaluerer et gruppebasert, fleksibelt tiltak som har som formål å hjelpe barn som er engstelige eller triste. Til prosjektet søker vi:

FORSKNINGSKOORDINATOR

 

Arbeidsoppgaver 

Administrativt arbeid i forskningsprosjektet Echo, med et særlig fokus på rekruttering, datainnsamling og oppfølging
Dokumenthåndtering/arkivering
Håndtere store datamengder og lage enkle statistiske oversikter
Samarbeid med og oppfølging av skoler og kommunale helsetjenester
• Oppfølging av planer og utarbeiding av flytdiagram
Informasjonsarbeid mot samarbeidspartnere
Andre oppgaver i prosjektet
 

Vi søker deg som har

Relevant helsefaglig utdanning
Erfaring som forskningskoordinator fra større forskningsprosjekter
Erfaring med digitale datainnsamlingsverktøy, eks. Confirmit
God IT-kompetanse og prosess-oppfølging
Gode samarbeidsevner
Interesse for forskning rettet mot barn og unges psykiske helse
Initiativ og som er nøyaktig, fleksibel og strukturert
Sertifikat
 

Vi tilbyr

Prosjektengasjement på to år i 100 % stilling med mulighet for fast ansettelse
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø
Ordning med fleksibel arbeidstid
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 
For spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder   Solveig Holen, tlf. 93017776 eller prosjektleder Simon Peter Neumer tlf. 95820508  
 
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «forskningskoordinator Echo»
Søknadsfrist: 1.2.2019
Søknader vurderes fortløpende.
 

15.01.2019  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning, forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send