FORSKER/SENIORFORSKER I 100 % STILLING

Forskergruppe folkehelse og forebygging har som mål å kombinere forskning og tjenestestøtte på måter som tjener brukerne og bidrar til ny kunnskap om livsmestring og psykisk helse hos barn og unge. Seksjonen har flere eksternt finansierte forskningsprosjekter som retter seg mot helsefremmende og forebyggende arbeid i skole og barnehage. I seksjonen søker vi en:

FORSKER/SENIORFORSKER I 100 % STILLING 
 
Arbeidsoppgaver
Planlegge og delta i gjennomføringen av forsknings- og tjenesteutviklings-prosjekter
Forskning, publisering, undervisning, veiledning og formidling
Utvikling, implementering og evaluering av tiltak
Søke eksterne forskningsmidler
Tett kontakt med praksisfeltet og tverrfaglige tjenesteytere
Bidra med å formidle forskningsresultater til praksisfeltet, primært barnehage og/eller skole 
Samarbeide med myndigheter
 
Vi søker deg som har
PhD i pedagogikk, psykologi eller annen relevant disiplin 
Erfaring fra barnehage, skole, PPT eller tilsvarende vil bli vektlagt
God kompetanse i kvantitativ 
metodikk innenfor evalueringsforskning
Interesse for, og erfaring fra forskning rettet mot barn og unges psykiske helse, primært i barnehage og/eller skole
Erfaring med intervensjonsforskning, samutvikling og/eller implementeringsforskning 
Motivasjon, samarbeidsevne og personlige egenskaper vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr
Fast stilling i 100%
Varierte og stimulerende oppgaver i et velfungerende og hyggelig forskningsteam
Fleksibel arbeidstid
Gode personalordninger
Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss i Oslo
 
For spørsmål om stillingen, kontakt seksjonsleder Solveig Holen, tlf. 93017776, e-post: solveig.holen@r-bup.no 
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Forsker/seniorforsker»
Søknader vurderes fortløpende.

08.04.2021  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.


Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.


RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 140 årsverk, inkludert RVTS Øst og RVTS Sør
Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send