ENGASJEMENT SOM GRUPPELÆRER/STUDIEKOORDINATOR FOR OMRÅDET KOGNITIV ATFERDSTERAPI FOR BARN OG UNGE

RBUP Øst og Sør bidrar til å løse vårt oppdrag ved å tilby kurs, undervisningsprogrammer og andre kompetansetiltak for ansatte i kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og barnevern. Vi tilbyr, som del av en 2,5 tverrfaglig spesialistutdanning, en to-årig fordypning i kognitiv atferdsterapi med barn om unge.

ENGASJEMENT SOM GRUPPELÆRER/STUDIEKOORDINATOR I 
området kognitiv atferdsterapi for barn og unge
 
Arbeidsoppgaver
Delta i utvikling av studieområdet 
Bidra i koordinering av studiet  
Utvikle og gjennomføre undervisningstilbud i samarbeid med studieleder.  
Bistå i driften av ressursgrupper 
Samarbeide om brukermedvirkning 
Deltakelse på lærermøter og planleggingsdager 
 
Vi søker deg som har
Høyere utdanning i helse -, sosial -, pedagogiske fag, psykolog eller lege 
Relevant klinisk erfaring med barn og unges psykiske helse 
Ønskelig med videreutdanning i kognitiv atferdsterapi 
Gjerne veilederutdanning innen KAT 
Gjerne erfaring med undervisning og implementering og veiledning 
Gode skriftlige og muntlig formidlingsevne 
Samarbeidskompetanse og samarbeidsglede 
 
Vi tilbyr
30% engasjement i ett år med bunnen arbeidstid en dag per uke og fortrinnsvis under samlinger 
Snarlig tiltredelse
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø 
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger 
Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss 
 
 
For spørsmål om stillingen, kontakt spesialrådgiver Barbro Fedøy, 45044332 eller seksjonsleder Anne Andersen, 99379908
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Gruppeleder/studiekoordinator»
Søknadsfrist: 27.9.2019
Søknader vurderes fortløpende.

16.09.2019  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør. Sentrene engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send