ENGASJEMENT SOM GRUPPELÆRER FOR PEDAGOGER

RBUP Øst og Sør bidrar til å løse vårt oppdrag ved å tilby kurs, undervisningsprogrammer og andre kompetansetiltak for ansatte i tjenestene for barn og unge. Vi tilbyr et spesialistundervisningsprogram over fem semester med profesjonsgrupper over tre semester. Vi søker:

Arbeidsoppgaver
Lede profesjonsgruppe for pedagoger i spesialisering
Organisere undervisning i henhold til semester- og studieplaner
Planlegge, undervise og følge opp arbeidskrav og studenter
Bidra med implementering av ny kunnskap i praksis
Bidra til økt samhandling i tjenestene
Bidra på møter, veiledersamlinger og plandager for utvikling og gjennomføring av undervisningsprogram
 
Vi søker deg som 
Er spesialist i klinisk pedagogikk med minimum 3 års spesialisterfaring
Har mastergrad eller tilsvarende i pedagogikk/spesialpedagogikk
Har bred erfaring i arbeid med barn og unge fra BUP
Har undervisnings- og/eller veiledererfaring
Forskererfaring kan være en fordel
 
Vi tilbyr
20 % engasjement fra 1.1.20 – 31.12.20 og 10 % engasjement fra 1.1.21 – 31.7.21 
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø 
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger 
Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss 
 
 
For spørsmål om stillingen, kontakt seksjonsleder Elin Kreyberg, 907 63 585
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Gruppeleder pedagoger»
Søknadsfrist: 1.11.2019
Søknader vurderes fortløpende.

15.10.2019  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør. Sentrene engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send