DOKTORGRADSTIPENDIAT, BARNS PSYKISKE HELSE

Forskergruppe folkehelse og forebygging har som mål å kombinere forskning og tjenestestøtte på måter som tjener brukerne og bidrar til ny kunnskap om psykisk helse hos barn og unge. Seksjonen har flere eksternt finansierte forskningsprosjekter som retter seg mot helsefremmende og forebyggende arbeid. I prosjektet ECHO, skal en gruppebasert skoleintervensjon rettet mot barn med internaliserende vansker optimaliseres og evalueres. Til prosjektet søker vi:

DOKTORGRADSTIPENDIAT, BARNS PSYKISKE HELSE
 
Arbeidsoppgaver
Evaluering av ulike varianter av tiltaket Mestrende barn 
Validering av utvalgte måleinstrumenter som benyttes i studien
Gjennomføre obligatoriske PhD-kurs knyttet til graden 
Få kjennskap til og gi support på teknisk løsning knyttet til digital versjon av tiltaket
Følge opp og bidra til datainnsamling, holde kontakt med tjenester, skoler og gruppeledere
Bidra inn i prosjektgruppen ved behov
Publisere og formidle forskningsresultater og gjennomføre et PhD-program
 
Vi søker deg som har
Relevant masterutdanning eller profesjonsutdanning (f.eks. innen psykologi, pedagogikk eller helsevitenskap)
God kjennskap til og erfaring med kvantitativ metode
Erfaring med forskning rettet mot barn og unges psykiske helse
God IT-kompetanse
Gode samarbeidsevner og evne til å ta initiativ, være nøyaktig, fleksibel og strukturert
Personlig egnethet vektlegges
Det forutsettes at kandidaten søker og blir tatt opp på PhD-programmet ved UiO eller OsloMet
 
Vi tilbyr
4-årig engasjement i 100 % stilling støttet av Kavli stiftelsen
Varierte og stimulerende oppgaver i et velfungerende og hyggelig forskningsteam
Fleksibel arbeidstid
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
Hyggelige medarbeidere i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 
 
For spørsmål om stillingen, kontakt lokal prosjektleder: Kicki Martinsen, tlf. 99586031 eller seksjonsleder Solveig Holen, tlf. 93017776
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket
«Stipendiat ECHO»
Søknadsfrist: 15.09.2019
Søknader vurderes fortløpende.

27.08.2019  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør. Sentrene engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning forbedring av tjenestene og formidling.

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send