DOKTORGRADSSTIPENDIAT INTERVENSJONSFORSKNING/PSYKISK HELSE

I seksjon for Sped- og småbarns psykiske helse jobber forskere og klinikere med ulike profesjoner tett sammen. Målet er å bidra til kunnskapsbasert praksis i alle helsetjenester som jobber med gravide, sped- og småbarn og deres foreldre. Vi har over flere år jobbet med å utvikle og evaluere et internett-basert program «Mamma Mia» for å forebygge depresjon, og fremme god psykisk helse i graviditet og tiden etter fødsel. Videreutvikling og implementering av «Mamma Mia» ved helsestasjoner i Norge gjennomføres i samarbeid med flere internasjonale forskningsmiljøer. Vi søker:

DOKTORGRADSSTIPENDIAT INTERVENSJONSFORSKNING/PSYKISK HELSE
 
Arbeidsoppgaver
Gjennomføre prosjektet i henhold til prosjektbeskrivelse
Initiere og opprettholde samarbeid med tjenestene og relevante forskningsmiljøer
Administrere og følge opp datainnsamling
Dataanalyse
Publisere og formidle forskningsresultater
Bidra til undervisning, tjenestestøtte og kvalitetsutvikling i prosjektet
Gjennomføre doktorgradsutdanningen
 
Vi søker deg som har
Relevant master, hovedfags- eller profesjonsutdanning
Erfaring fra intervensjonsforskning
Erfaring og interesse for psykisk helse i perinatalfasen
God kompetanse i kvantitativ metodikk og erfaring med bruk av statistikkprogrammer
Erfaring med kvantitativ metode
Erfaring med undervisning og veiledning
God samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig
Ønske om å bidra positivt til arbeidsmiljøet
 
Vi tilbyr
4-årig engasjement i 100 % NFR støttet PhD stilling
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt forsknings- og utviklingsmiljø
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
Hyggelige og moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 
For spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Kari Slinning på telefon, 986 47 410 eller forsker Silje Marie Haga på telefon 93086870
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «PhD stipendiat Mamma Mia»
Søknader vurderes fortløpende.

27.08.2020  

Stiftelsen PILAR omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester, og i folkehelsearbeidet. 


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater, og gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning og forbedring av tjenestene og formidling. 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send