Tore Wentzel-Larsen

Forsker i Statistikk / Researcher in statistics

tore.wentzel-larsen@r-bup.no

976 38 582

Tore Wentzel-Larsen er forsker i statistikk og bistår med statistisk kompetanse på mange ulike forskningsprosjekter.

Kompetanse

Tore arbeidet som amanuensis/førsteamanuensis i matematikk og statistikk ved Høgskolen i Bodø fra 1982 til 2000. Deretter var han biostatistiker ved Haukeland universitetssykehus fra 2001 til 2009, hvor han fortsatt har en liten stilling. I en kort periode hadde Tore en lignende stilling ved Oslo universitetssykehus inntil han startet i sin nåværende jobb ved RBUP og NKVTS.

Tore jobber i Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling og er opptatt av det meste innen statistiske metoder som brukes i forskning innen de aktuelle fagfeltene, særlig har han vært opptatt av "missing data" og i seinere år også kausal analyse.

Fagbakgrunn

Tore er Cand real i matematikk fra Universitetet i Oslo (1978) og Cand scient i statistikk fra Universitetet i Tromsø (1995).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send