Unni Tranaas Vannebo

Studieleder

unni.tranaas.vannebo@r-bup.no

468 45 148

Unni Tranaas Vannebo er studieleder og jobber i Seksjon for sped- og småbarn. Hennes hovedarbeidsområde i nettverket er for tiden som koordinator for gjennomføringen av ADBB-studien i Trondheim kommune.

Kompetanse

Unni har kompetanse innen ADBB, ADHD, forebygging, førskolebarn, helsefremmende arbeid, lærevansker, Marte Meo, mestring, nettverksbygging, SDQ, skolebarn, sosial kompetanse, sped- og småbarn, spedbarnsobservasjon, språkutvikling, tidlig intervensjon og veiledning. Unni har arbeidet som helsesøster i Fosnes kommune i mange år og jobbet i mange år med Tidlig Intervensjon i Nord-Trøndelag. Hun er sertifisert Marte meo-veileder og har også "2. avdeling spes.ped" med fordypning i tidlig intervensjon.

Unni jobber i seksjonen Forskergruppe sped- og småbarn i RBUP og er særlig opptatt av tidlig innsats i forhold til de minste barna og deres familier, oppfølging premature barn, urolige sped- og småbarn, og generelt forebyggende helsearbeid.

Fagbakgrunn

Unni er utdannet helsesøster.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send