Thomas Kristian Tollefsen

Doktorgradsstipendiat

thomas.tollefsen@r-bup.no

922 53 279

Thomas Kristian Tollefsen er doktorgradsstipendiat i prosjektet «Hva er viktig for deg?» (HEVD). Det er et forskningsprosjekt som tar for seg et verktøy for å fremme brukermedvirkning i kommunale lavterskeltjenester for ungdom mellom 12 og 23 år.

Kompetanse

Thomas har kompetanse innen brukermedvirkning, psykisk helsearbeid i kommunen og utfallsmål. I januar 2016 begynte han som stipendiat i forskningsprosjektet HEVD hvor de skal undersøke om økt grad av brukermedvirkning har en effekt på livskvalitet og psykisk helse. Thomas jobber i Seksjon forskergruppe folkehelse og forebygging og er særlig opptatt av at barn og ungdommers perspektiv skal løftes frem og tas på alvor, når de mottar hjelp for psykiske vansker. Thomas begynte å jobbe i RBUP som vitenskapelig assistent i 2013. Han var da involvert i mindre prosjekter og skrev søknader om forskningsmidler.

Fagbakgrunn

Thomas er utdannet psykolog fra UiO, 2012.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send