Tine Gammelgaard Aaserud

Fagsjef

tine.aaserud@r-bup.no

936 12 203

Tine er seksjonsleder for Nurse-Family Partnership - familie for første gang, og fagsjef for utprøvingen av programmet i Norge.

Kompetanse

Tine har kompetanse innen svangerskap og barselomsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid samt kvalitative studier. Tine har jobbet mer enn 15 år som jordmor i kommunal helsetjeneste på Skedsmo/Rælingen. Først var hun ansatt delvis mellom kvinneklinikk og helsestasjon, og etter hvert full tid. Hennes hovedfokus som jordmor i kommunetjenesten har vært helsefremmende og forebyggende arbeid innen svangerskaps- og barselomsorg. Tine har vært kursleder i «Godt samliv» og bedriftsjordmor med fokus på gravide i jobb, og hun underviser også på jordmorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Tine er særlig opptatt av det forebyggende perspektivet og viktigheten av å komme tidlig i gang med samarbeid med vordende foreldre for bedre psykisk og sosial helse for barn og deres familier. Tine mener det tverrfaglige samarbeid er avgjørende for å tilby de beste tjenestene.

Fagbakgrunn

Tine er utdannet jordmor og har en mastergrad i Helse og Empowerment fra 2014. Hennes masteroppgave handlet om tidlige hjemmebesøk av jordmor hos mødre/familier.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send