Thea Sundrehagen

Forskningskoordinator

thea.sundrehagen@r-bup.no

932 24 561

​Thea Grossmann Sundrehagen er forskningskoordinator i Seksjon forskergruppe folkehelse og forebygging. Hun er involvert i ulike forskningsprosjekter innen feltet psykisk helse hos barn og unge.

Kompetanse:

Thea har klinisk erfaring fra tverrfaglig rehabilitering av psykosomatiske lidelser, miljøarbeid med kvinner med psykiske lidelser i krise og spesiallæring for barn på autismespekteret. Hun har tidligere bidratt til en systematisk kunnskapsoppsummering av forskning på nettbasert foreldrestøtte, som forskningsassistent ved seksjon for sped- og småbarn på RBUP.


Fagbakgrunn:

Thea har en mastergrad i Klinisk psykisk helsevitenskap (2015) fra University College of London, samt en mastergrad i Klinisk- og helsepsykologi (2018) fra Eötvös Loránd University.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send