Stine Harstad

Stipendiat

stine.harstad@r-bup.no

473 33 661

Stine Harstad er doktorgradsstipendiat og forsker på hvilken betydning terapeutfaktorer og terapeutisk allianse har for behandlingsutfall for barn med angst.

Kompetanse

Stine har kompetanse innen barne- og ungdomspsykiatrisk utredning og behandling, ledelse, barnevern, fagkyndig arbeid og ungdomskriminalitet. Hun begynte på doktorgraden sin i 2016 hvor hun vurderer betydningen av generelle og spesifikke faktorer i manualbasert behandling for barn og unge med angst.

Stine jobber i seksjonen Forskergruppe forebygging og behandling og er særlig opptatt av å forbedre behandlingen for barn og deres pårørende innenfor barne- og ungdomspsykiatrien.

Fagbakgrunn

Stine er klinisk sosionom med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern inkludert ledelse. Hun har spesialistutdanning i kognitiv adferdsterapi og en mastergrad fra University of Manchester, Masterclass I og II i metakognitiv terapi.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send