Silje Marie Haga

Forsker

smh@r-bup.no

930 86 870

Silje Marie Haga er forsker i Seksjon for sped- og småbarn og jobber som prosjektleder for Mamma Mia-studien.

Kompetanse

Silje Marie har kompetanse innen forebygging og tidlig intervensjon, barseldepresjon, intervensjon, "mapping", longitudinelle studier, randomiserte kontrollerte studier, kvalitativ metode, SWOT-metodikk, mestringstro, amming, sped- og småbarn, tilknytning og emosjonsregulering.

Mamma Mia-studien, som SIlje Marie leder, er en omfattende randomisert kontrollert studie hvor forskerne undersøker hvorvidt Mamma Mia-programmet forebygger barseldepresjon og virker støttende på gravide og barselkvinner. Silje Marie er også involvert i andre prosjekter som KVIK-prosjektet og Newborn Behavioral Observation (NBO). Andre sentrale arbeidsoppgaver hun har inkluderer implementering av forebyggende tiltak.

Silje Marie er opptatt av forebygging, og hvordan vi kan nå ut til mange. Hun er særlig opptatt av barseldepresjon, og hvordan forebygging og tidlig intervensjon potensielt kan fremme pyskisk helse hos kvinnen, barnet og partner. Silje Marie jobber med implementeringsforskning, og mener det er viktig å være bevisst at implementering ikke er en automatisk prosess.

Fagbakgrunn

Silje Marie har en PhD i psykologi fra UiO.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send