Siri Saugestad Helland

Forsker

siri.helland@r-bup.no

408 70 454

Siri Saugestad Helland er forsker i seksjon for forebygging og behandling

Kompetanse:

Siri er klinisk psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og fra pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring. Hun har jobbet med forskning ved Folkehelseinstituttet i åtte år, som prosjektkoordinator, doktorgradsstipendiat og forsker. I doktorgraden undersøkte hun sammenhenger mellom språkvansker og emosjonelle vansker hos barn i ulike longitudinelle modeller. Hun har bidratt i en rekke rapporter om sammenhenger mellom kvalitet i barnehagen og barns utvikling og om intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt.

Fagbakgrunn:

Siri er utdannet klinisk psykolog fra University of Westminster i London og Københavns Universitet (2004) og har doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (2018).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send