Sanja Panjkovic

Gruppelærer / Group Instructor

sanja.panjkovic@r-bup.no

901 72 324

Sanja Panjkovic er studieleder for leger i seksjon for Spesialistutdanning. RBUP`s spesialistundervisning svarer på samfunnsoppdrag fra Helsedirektoratet om å bidra til kvalitetsutvikling i de offentlige tjenestene og å svare på tjenestenes behov.

Kompetanse:

Sanja Panjkovic har kompetanse innen psykisk helse for barn og ungdom. Hun har jobbet i spesialisthelsetjenesten i mange år og har bred erfaring med komplekse og sammensatte saker. Hun har bidratt med kapittel om utredning av barn med komplekse tilstander i BUP-Håndboka. Spisskompetanse er traume og tilknytning. Hun er opptatt av hvordan våre tidlige relasjoner påvirker oss i utvikling, både personlig og profesjonelt.

Fagbakgrunn:

Sanja Panjkovic er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send