Åse Sagatun

Forsker

aase.sagatun@r-bup.no

916 16 646

Åse Sagatun er forsker i Seksjon Forskergruppe folkehelse og forebygging, og jobber for tiden med flere utviklings/tjenestestøtte-prosjekter som i hovedsak omhandler tjenester til ungdom i førstelinjen.

Kompetanse

Å finne ut hvordan tjenestene kan drive mer forebyggende og helsefremmende arbeid samt identifisere og hjelpe de som trenger litt ekstra (tidlig) er sentrale tema i det arbeidet Åse nå gjør. Hun har kompetanse innen frafall i videregående skole, psykisk helse og helseatferd blant ungdom, epidemiologi, bruk av registerdata, og forebyggende og helsefremmende arbeid. Åse jobber i Seksjon Forskergruppe folkehelse og forebygging og er særlig opptatt av skolen som arene for helsefremmende og forebyggende arbeid, og helsesøsters rolle i dette arbeidet.

Fagbakgrunn

Åse er utdannet helsesøster og har hovedfag i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøyskole (2003). I hennes doktorgradsarbeid (2010) var temaet endringer i - og sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse gjennom siste del av tenårene. Etter doktorgraden sin forsket Åse videre på psykisk helse og helseatferd i tenårenes betydning for frafall i videregående skole og arbeidstilknytning/NAV-ytelse i ung voksen alder i populasjonsbaserte kvantitative data.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send