Rune Tvedte

Studieleder

rune.tvedte@r-bup.no

470 19 513

Rune Tvedte er studieleder Seksjon for spesialistutdanning.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send