Runa Saltnes

Forskningsassistent

runa.saltnes@r-bup.no

922 59 634

Runa Saltnes er forskningskoordinator i seksjonen for forskning, forebygging og behandling.

Kompetanse:

Runa har tidligere jobbet som forskningsassistent i et kunnskapsoverføringsprosjekt hvor hensikten er å styrke det kommunale barnevernets kompetanse til å støtte skolegangen til barn i barnevernet (KOBA).

Fagbakgrunn

Runa har en bachelor i sosiologi fra Universitetet i Oslo (UiO), og en bachelor i psykologi med fordypning i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo (UiO).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send