Petter Næsje

Gruppeleder

petter.naesje@r-bup.no

926 88 196

Petter Næsje er gruppeleder/lærer i Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid innen familieterapi og familiearbeid, og underviser både på metode- og etterutdanningen.

Kompetanse

Petter jobber i Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid og gleder seg over av å være med på det arbeidet dyktige klinikere gjør over to år når de knytter teori, praksis, egen arbeidssituasjon og seg selv til en enhet. Petter jobber også som familieterapeut ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser i Tromsø. Han underviser og veileder alene og med andre, blant annet med utgangspunkt i Lund Sverige. Petter har kompetanse på å undervise og veilede ut fra et systemteoretisk familieperspektiv samt på å arbeide, veilede og undervise med utgangspunkt i familiebasert arbeid ved spiseforstyrrelser. Petter har tidligere jobbet mange år ved familieavdelingen ved Statens Senter for barne og ungdomspsykiatri (SSBU) og vært knyttet til fysioterapiutdanningene som fant sted ved SSBU og Nic Waals Institutt.

Petter jobber i seksjonen Metodeutdanning og er spesielt opptatt av fedres og «bonusforeldres» rolle i familieterapien. Da det med utgangspunkt i spiseforstyrrelser og andre psykiske vansker er, og ofte blir, et sentralt tema. Han er også opptatt av det gode endringsarbeidet de som ikke skal drive med terapi gjør, for eksempel helsesøstre. I den sammenhengen møter han ofte på spørsmålet: «Etter at ungdommen er utredet, hva gjøres da?»

Fagbakgrunn

Petter er utdannet klinisk barnevernspedagog. Han har 5 års utdanning fra Diakonhjemmets høgskole i samarbeid med Institute for Family Therapy London og det som het Statens Senter for barne- og ungdomspsykiatri. Petter har master i systemisk samhandling og familieterapi fra VID.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send