Pamela Marie Waaler

Forskningskoordinator

pamela.waaler@r-bup.no

400 41 785

Pamela Marie Waaler er forskningskoordinator for et prosjekt for økt kompetanse og forbedring av barnevernstjenester i Region Nord (OEM) i Seksjon forskergruppe forebygging og behandling.

Kompetanse: Forskning

Kompetanse

Pamela har kompetanse innen sosial- og utviklingspsykologi. implementering av tiltak i tjenestene, evalueringsforskning, kvalitetsforbedrende arbeid innen psykologi og kommunale helsetjenester samt innen utvikling av tiltak og metoder for barn, unge og deres foreldre. Pamela har forskningserfaring innenfor sosialpsykologi og evalueringsforskning. Hun har tidligere jobbet innenfor psykisk barnehelse og bidratt til å forbedre utdanningstilbudet til ei jente med psykiske utfordringer. Pamela jobber i Seksjon forskergruppe forebygging og behandling og er særlig opptatt av å bruke vitenskapelige metoder for å utvikle kunnskap om psykiske utfordringer, og i å bruke denne kunnskapen til å hjelpe fagfolk med å forstå unges behov. 

Fagbakgrunn

Pamela er utdannet i psykologi fra Boise State University (2008-12). Hun har en master i internasjonal helse fra Høgskolen i Oslo (2014-16) og en master i psykologi fra Palo Alto University (2013-16).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send