Ellen Solstad Olavesen

Spesialrådgiver / Special Adviser

eso@r-bup.no

922 50 763

Ellen Solstad Olavesen er studieleder i Seksjon for tjenestestøtte og kurs. Hun jobber med implementering og tjenestestøtte samt undervisning. Ellen er blant annet ansvarlig for Edinburgh-metoden, familiesentre, bedre tverrfaglig innsats (BTI) og "Tidlig inn" som er et opplæringsprogram for kommunene.

Kompetanse

Ellen har kompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid, kommunehelsetjenesten, folkehelsearbeid og tidlig intervensjon. Hun har erfaring med fagutviklingsarbeid i kommunen og teamledelse, og har arbeidet som kursansvarlig i helsestasjons- og skolehelsetjeneste samt som høyskolelektor for sykepleierstudenter (bachelor). Hennes faglige interesseområder omfatter folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid. Hun er opptatt av høy kompetanse blant fagfolk og god kvalitet på tjenestene. Personlig er hun også opptatt av utvikling av kvalitet, sammenhengende tjenestetilbud og gode hverdagsarenaer for barn og unge, og deres familier, og at tjenesteutøverne har tilgang på kvalitetssikrede metoder og muligheter for utvikling av dette arbeidet.  Ellen jobber i Seksjon for tjenestestøtte og kurs.

Fagbakgrunn

Ellen er utdannet sykepleier og helsesøster.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send