Kåre S. Olafsen

Forsker

kso@r-bup.no

959 74 185

Kåre S. Olafsen er barnevernsforsker og jobber i Seksjon forskergruppe forebygging og behandling.

Kompetanse

Kåre har kompetanse innen utredning, individuelle forskjeller, tidlig intervensjon og foreldreveiledning. Han har jobbet som nevropsykolog, med sped- og småbarns psykiske helse, og samarbeider for tiden med flere barnevernstjenester om familiearbeid. Kåre har arbeidet på RBUP Øst og Sør siden sommeren 2014. Han har spesialkompetanse på temperamentsforskjeller hos barn.

Fagbakgrunn

Kåre er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Han er klinisk spesialist med fordypning nevropsykologi og dr.philos fra Universitetet i Tromsø, med avhandlingsarbeid på en tidlig intervensjon overfor for tidlig fødte barn (Vermontmodellen). Kåre har også videreutdanning i systemisk familieterapi og har bred praksiserfaring.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send