Kåre S. Olafsen

Forsker

kso@r-bup.no

959 74 185

Kåre S. Olafsen er barnevernsforsker og jobber i Seksjon forskergruppe folkehelse og forebygging med opprettelsen av et forsker-praktiker nettverk hvor flere kommunale barneverntjenester inngår. Han er også involvert i et prosjekt som undersøker en skala som måler spedbarns temperament.

Kompetanse

Kåre har kompetanse innen individuelle forskjeller hos små barn og skreddersydde tidlige tiltak. Han har jobbet som nevropsykolog i BUP, men har fra 2000-tallet arbeidet med sped- og småbarns psykiske helse, og var tidligere ansatt på RBUP Nord i Tromsø. I Tromsø hadde Kåre en bistilling i sped- og småbarnsteamet ved BUP, og fra 2011 har han jobbet med førskolebarn innen psykisk helsevern for barn og unge ved Sykehuset Østfold. Kåre startet her i RBUP Øst og Sør sommeren 2014. Han jobber i Seksjon forskergruppe folkehelse og forebygging og er særlig opptatt av temperament og foreldreveiledning i barnevernsarbeidet.

Fagbakgrunn

Kåre er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Han er klinisk spesialist med fordypning nevropsykologi og dr.philos fra Universitetet i Tromsø med avhandlingsarbeid på en tidlig intervensjon overfor for tidlig fødte barn (Vermontmodellen). Kåre har også videreutdanning i systemisk familieterapi.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send