Oda Skagseth

Prosjektkoordinator/prosjektleder

oda.skagseth@r-bup.no

900 48 983

Oda Skagseth er prosjektkoordinator/prosjektleder for et opplæringstilbud vi har utviklet i samarbeid med Bufdir. Tilbudet skal bidra til å heve kompetansen i det kommunale barnevernet. Målet er at de som mottar opplæring får praksisrelevant kompetanse og faglig støtte slik at barn og familier får bedre tjenester.

Kompetanse

Oda har kompetanse innen sosial psykologi, deltagelse og brukermedvirkning, kvalitetsforbedrende arbeid innen psykiatri, kliniske audit, statistikk, SPPS, Photovoice. språk (engelsk, spansk og fransk), mestring og resiliens. menneskerettigheter og internasjonal utvikling. Oda har tidligere arbeidet for varierte organisasjoner som Amnesty International (2009), den norske ambassaden i Colombia (2010), ARCHIVE UK (utviklings NGO, 2012-13) samt som miljøterapeut ved avlastningshjem (2009). I hennes siste rolle ved The Royal College of Psychiatrists i London (2013-2015), arbeidet hun med landsdekkende nasjonale målinger for å forbedre tjenestekvalitet innen pasientsikkerhet og medisinering.

Oda jobber i avdelingen for spesialisthelsetjenester og statlig barnevern, og er særlig opptatt av brukermedvirkning, barnerettigheter og forbedring av tjenester for å sikre et rettferdig og inkluderende samfunn som tar vare på dem som trenger det mest.

Fagbakgrunn

Oda har bakgrunn fra psykologi og samfunnsfag fra UiB og Pontificia Universidad Catolica de Chile (2006-09) samt master i internasjonal helse og utvikling fra London School of Economics (2010-11).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send