Nina Sanner

spesialrådgiver

nina.sanner@r-bup.no

954 42 809

Nina Sanner er spesialrådgiver i Seksjon for sped- og småbarn. Hun har ansvar for utdanningsprogrammet Child-Parent Psychotherapy (CPP) og arbeid med implementering av CPP, samt implementeringen av kartleggings- og diagnosesystemet DC 0-5.

Kompetanse:

Nina jobber primært med de yngste barna innen BUP-feltet, men har erfaring med arbeid med barn og unge 0-18 år i spesialisthelsetjenesten og har også jobbet med barnevern og psykisk helsevern med voksne. Nina jobber også mye med undervisning, veiledning og konsultasjon til kommunale tjenester. Hun er tilknyttet «Liten i Norge»-studien, med doktorgradsprosjektet «A prospective, longitudinal study of mental health in a population sample of Norwegian 12 months old children”. Nina er opptatt av at de yngste barna og deres familier skal få et godt kvalitetssikret tilbud og at hjelperne, det være seg i kommunene eller i de spesialiserte tjenestene, skal være godt rustet til å både fange opp og møte familienes behov. Nina er også opptatt av at man må sikre dialogen mellom forskning og praksisfeltet, slik at man både får kunnskap ut til de som trenger den og erfaringer tilbake om hvordan tjenestetilbud fungerer og hva vi trenger å vite mer om.

Fagbakgrunn:

Nina er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og doktorgradsstipendiat.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send