Anne Mellbye

Designer

anne.mellbye@r-bup.no

982 56 048

Anne Melbye er designer i Direktørens stab,styrenede organer/strategi /design og jobber med rapporter og maler. Hun leder i tillegg designprosesser og er kommunikasjonsrådgiver.

Kompetanse

Anne har kompetanse innen kommunikasjonsarbeid og grafisk design, og har erfaring som rådgiver og leder av designprosesser. Hun har mange års erfaring som partner, fra designarbeid og leder av designavdeling i et design- og teknologifirma. Anne har også vært Førsteamanuensis i kommunikasjonsdesign ved AHO (Arkitektur og designskolen i Oslo) i flere år og vært sensor ved en rekke høyskoler i designfaget. Anne er ansatt i Direktørens stab,styrenede organer/strategi /design og er særlig opptatt av at RBUP skal være kjent som en god samarbeidspartner for tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse, og at senteret kommuniserer godt internt og eksternt.

Fagbakgrunn

Anne er utdannet grafisk designer fra SHKS i Oslo og Koninklijke Akademie voor Kunst en vormgeving i Den Bosch i Nederland.

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send