Melanie Ekholdt Huynh (i permisjon)

Studieleder

Melanie Ekholdt Huynh er studieleder og hovedoppgaven hennes er å bidra til å utvikle gode klinikere gjennom spesialistprogrammet. Det innebærer å skape relevante kurs for leger i BUP-feltet og allmennleger i samarbeid med andre profesjoner.

Kompetanse

Melanie har kompetanse på å praktisere og undervise i den biopsykososio-kulturelle forståelsesmodellen inkludert beskyttelse-/og risikofaktorer samt utforske sammenheng mellom kropp, følelser og relasjoner, og hjernens nevroplasitistet på godt og vondt. Melanie har hovedsakelig jobbet som lege i BUP-feltet, i spesialisthelsetjenesten, både på poliklinikk og i avdeling. Der har hun møtt mange barn, unge, deres nære og kjære og lært mye av deres livserfaringer. Melanie er opptatt av demokratisering av kunnskap og har derfor prøvd å formidle utviklingspsykologi og fysiologi i et forståelig språk til foreldre gjennom media. Hun jobber i Seksjon for spesialistutdanning og er særlig opptatt av å se barn og unge i sin kontekst, og skape rom for mange stemmer.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send