Kristin Martinsen

Forsker

kristin.martinsen@r-bup.no

995 86 031

Kristin (Kicki) Martinsen har de siste årene forsket innen temaet forebygging av angst og depresjon hos barn og unge, og disputerte på dette temaet i mars 2018. Hun holder opplæring i tiltakene Mestrende barn og Mestringskatten og underviser også i bl.a. angst og depresjon på RBUPs metodefordypning i kognitiv atferdsterapi.

Kompetanse

Kristin har vært ansatt ved RBUP siden 2005 og var studieleder for kognitiv atferdsterapi i perioden 2006-2018. Hun har utgitt terapimanualer (Mestringskatten, Mestrende barn) og bøker innenfor kognitiv atferdsterapi, blant annet Håndbok i kognitiv atferdsterapi. Kristin jobber i seksjonen Forskergruppe folkehelse og forebygging og er særlig opptatt av forebygging og behandling av angst og depresjon hos barn og ungdom, samt undervisning og implementering av evidensbaserte tiltak.

Fagbakgrunn

Kristin er utdannet siviløkonom (MBA) fra Heriott Watt University, Skottland og Kansas State University, USA, og har arbeidet med administrasjon og ledelse ift. denne utdannelsen. Hun er deretter utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (University of Sydney). Kristin er klinisk psykolog og har videreutdanning og veilederutdannning i kognitiv atferdsterapi med barn og unge. Hun har også PhD i psykologi fra Universitet i Oslo, Psykologisk Institutt.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send