Kristine Horseng Ludvigsen

Rådgiver/Prosjektleder

khl@r-bup.no

976 70 462

Kristine Horseng Ludvigsen er rådgiver og prosjektleder for IN SUM-databasen og bidrar også i andre forskningsoppsummeringsprosjekter. Kristine jobber i Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling.

Kompetanse

Kristine har kompetanse innen Web, prosjektkoordinering, tester/kartleggingsverktøy og oppsummert forskning. Hun har vært ansatt i RBUP siden 2012 som forskningskoordinator og har hatt ulike ansvarsområder i stillingen (prosjektkoordinering, distribusjon av kartleggingsverktøy og web). Kristine jobber i Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling og er særlig opptatt av at oppsummert forskning skal være tilgjengelig for alle.

Fagbakgrunn

Kristine har en mastergrad i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst fra NTNU i Trondheim (2012).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send