Carina Lisøy

Forskningskoordinator

carina.lisoy@r-bup.no

975 15 915

Carina Lisøy jobber som forskningskoordinator og rådgiver i Seksjon for sped- og småbarn. Hun er involvert i den Utviklingsstøttende Barnehagen, Mamma Mia og Newborn Behavioral Observation (NBO).

Kompetanse

Carina har kompetanse innen forebygging, utviklingspsykologi, perinatal depresjon, e-helse, kvantitativ metode, Structural Equation Modelling og Classroom Assessment Scoring System. Hun jobber i Seksjon for sped- og småbarn og er særlig opptatt av forebyggende arbeid, intervensjoner, langsiktig og helhetlig tenkning som sikrer barns oppvekstmiljø.

Fagbakgrunn

Carina har en mastergrad i helse-, sosial- og personlighetspsykologi fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i psykologi fra University of Alberta.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send