Lise Mette Eidet

Forskningskoordinator

lise.eidet@r-bup.no

402 26 968

Lise Mette Eidet er forskningskoordinator/rådgiver i Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling. Hun jobber med IN SUM - oppsummert forskning om tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd, og med Håndbok for barn og unges psykiske helse.

Kompetanse

Lise Mette har kompetanse innen utviklingspsykologi, læringspsykologi og seksuell helse, webpublisering, koordinering, og oppsummert forskning. Hun har tidligere jobbet med eye-tracking i kombinasjon med musikk og videoklipping på Kognitiv lab ved Psykologisk institutt. Lise Mette har også jobbet med anvendt atferdsanalyse i barnehgaer via Senter for tidlig intervensjon (STI).

Fagbakgrunn

Lise Mette har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (studieretning: utviklingspsykologi/nevropsykologi). Hun har videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning fra Høgskolen i Oslo og Akershus samt en bachelorgrad i læringspsykologi/atferdsanalyse. Lise Mette er også utdannet fotograf med spesialisering i Mote og reklame, ved Bilder Nordic School of Photography.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send