Linda Idland

Prosjektcontroller

linda.idland@r-bup.no

905 46 601

Linda Idland er prosjektcontroller og ansatt i administrasjonen. Hun jobber med eksterne prosjekter og inngående faktura.

Kompetanse:

Linda har kompetanse og erfaring innenfor økonomi og regnskap fra oljeindustrien.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send