Kristin Fløtre

Spesialrådgiver

kristin.flotre@r-bup.no

951 67 247

Kristin Fløtre er spesialrådgiver innen spesialisthelsetjenester og statlig barnevern i Seksjon for tjenestestøtte og kurs.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send