Kristian Rognstad

Forskningskoordinator

kristian.rognstad@r-bup.no

415 78 950

Kristian Rognstad er forskningskoordinator i Seksjon Forskergruppe forebygging og behandling, og jobber ved to prosjekter innen omsorg- og endringsmodellen (OEM) og FØRST.

Kompetanse

Kristian har tidligere jobbet med effektevaluering av behandling av barn og ungdom med angst, depresjon, traume- og atferdsproblematikk. Han jobber i Seksjon Forskergruppe forebygging og behandling og er særlig opptatt av å gjennomføre velbegrunnede, godt designede evalueringer av behandling for å få klarest mulig svar på hvordan vi best kan hjelpe barn og ungdom.

 


 

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send