Siri Kjelstad

Økonomidirektør

siri.kjelstad@r-bup.no

906 38 436

Siri Kjelstad er økonomidirektør og leder for Administrasjon IT/ØK/HR

Kompetanse

Siri har kompetanse innen regnskap, budsjettering, økonomistyring, analyse, prognosearbeid, rapportering, forretningsforståelse, ledelse, og standardisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Før Siri startet i RBUP i 2009 hadde hun ca. 20 års erfaring hovedsakelig fra ulike roller i to internasjonale oljeselskaper. Blant annet hadde hun i noen år ansvaret for støttefunksjoner til drift, salg og markedsføring av bensinkort.  Ellers har Siri for det meste jobbet innenfor fagområdene økonomi, regnskap og analyse, også i forretningsområdene. Hun har vært både controller, regnskapssjef og avdelingssjef, og har også ledet et nordisk team som hadde ansvaret for budsjettering, rapportering og analyse av bensinstasjonsmarkedet. Siri er særlig opptatt av å bidra til å gjøre en forskjell, både internt og eksternt, gjennom kvalitet og god service.

Fagbakgrunn

Siri er utdannet siviløkonom (BI, 1987).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send