Kristine Amlund Hagen

Spesialrådgiver

kristine.amlund.hagen@r-bup.no

934 10 243

Kristine Amlund Hagen er spesialrådgiver i seksjonen Forskergruppe folkehelse og forebygging.

Kristine har kompetanse innen atferdsforstyrrelser, evidensbasert metodikk, kliniske studier, longitudinelle studier, metodeutvikling, PMT, resilience, sosial kompetanse, statistikk, ungdomskriminalitet og utviklingspsykologi.
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send