Ingrid Karine Prøis

spesialrådgiver

ingrid.prois@r-bup.no

984 05 413

Ingrid Karine Prøis er spesialrådgiver i Seksjon for Sped – og småbarns psykiske helse. Hun har barnehagene som sitt hovedområde. Hun bistår ellers i ulike prosjekter knyttet til seksjonens arbeid med tjenestestøtte og tverrfaglig arbeid knyttet til sped – og småbarns psykiske helse.

Kompetanse:

Ingrid har kompetanse på barn med spesielle behov, spesialpedagogiske tiltak knyttet til barn med spesielle opplæringsbehov (direkte arbeid og veiledning), arbeid med familier med ulik kulturell og religiøs bakgrunn og miljøterapi, vold og traumatisk stress. Hun har erfaring fra arbeid på Fagsenter, barnehjem, skole og barnehage som innebærer samarbeid med relevante tjenester som helsestasjon, barnevern, habiliteringstjenesten og BUP. I RBUP skal hun jobbe med prosjekter knyttet til barnehagene som gjelder kompetanseheving på styrking av trygge og utviklingsfremmende voksen-barn relasjoner og evaluering av tiltak. Hun er opptatt av tverrfaglig samarbeid til det beste for barna og deres familier og å ha nærhet til tjenestene i sitt arbeid.

Fagbakgrunn:

Ingrid har en mastergrad (2009) i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send