Ingrid Borren

Forsker

ingrid.borren@r-bup.no

980 34 800

Ingrid Borren er forsker i Seksjon for oppsummert forskning, forskerstøtte og formidling. Hun jobber med ulike forskningsoppsummeringer på feltet psykisk helse hos barn og unge.

Kompetanse:

Ingrid har erfaring med forskning, kvantitativ metode, kunnskapsoppsummering og litteratursøk. Hun har tidligere vært stipendiat, postdoktor og forsker ved Folkehelseinstituttet, Divisjon for Psykisk Helse, og har også arbeidet med kunnskapsoppsummeringer ved Kunnskapssenter for Helsetjenesten og med kunnskapsgrunnlaget for beslutningstaking i Kunnskapsdepartementet. Tidligere forskningsprosjekter har omhandlet temaene psykisk helse hos pårørende til somatisk syke, psykomotorisk utvikling hos barn relatert til prenatale risikofaktorer, intelligensforskning, foreldrekonflikt, og universelle skoleintervensjoner for forebygging av psykiske helseproblemer og mobbing blant barn og unge.

Fagbakgrunn:

Ingrid har en mastergrad (2006) og en doktorgrad (2013) i psykologi fra Universitetet i Oslo.

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send