Ingerid Aamodt

Gruppeleder

ingerid.aamodt@r-bup.no

996 40 340

Ingerid Aamodt er gruppeleder for sosionomprofesjonen i seksjon for spesialistutdanning og gruppeleder i den nasjonale satsningen i barnevernfaglig veiledning for nyansatte. Ingerid jobber i Seksjon for spesialistutdanning.

Kompetanse

Ingerid har mange års erfaring fra barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien, og har deltatt i flere fagutviklingsprosjekt som omhandler samarbeidet mellom disse instansene. Hun har publisert flere fagartikler om forholdet mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge med særlig vekt på sammenhengen mellom institusjonelle rammebetingelser og de profesjonelles praktiske handlinger.

Ingerid jobber i Seksjon for spesialistutdanning og leder både profesjonsgruppa for sosionomene i spesialistutdanningen i barn og unges psykiske helse, og en gruppe for erfarne barnevernsarbeidere som utdanner seg til veiledere for nyansatte i barnevernet.

Fagbakgrunn

Ingerid er utdannet barnevernspedagog og sosionom, og har klinisk videreutdanning i barn og unges psykiske helse. Hun er cand. polit. med hovedfag i sosialt arbeid.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send