Ida Sund Morken

Rådgiver

ida.morken@r-bup.no

Ida Sund Morken er ansatt som rådgiver i Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling. Hun er prosjektmedarbeider i redaksjonen ansvarlig for Håndboka om oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse.

Kompetanse

Ida har klinisk erfaring fra Psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) og for voksne (DPS døgn og allmenpoliklinikk), og akuttpsykiatri.

Fagbakgrunn

Ida er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser er depresjon, kroppsbilde og sosiale relasjoner hos ungdom samt behandlingsforskning. Ida har klinisk fordypning innen integrativ psykoterapi og går nå klinisk videreutdanning innen psykodynamisk terapi.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send