Ingvild Barbara Follestad

Seniorkonsulent

ibf@r-bup.no

479 96 206

Ingvild Follestad er seniorkonsulent og koordinator i KOBA-prosjektet (Kunnskapsoverføring i barnevernet) i seksjonen Forskergruppe folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Ingvild har kompetanse på prosjekt- og forskningskoordinering, e-læring og lederstøtte. Før hun kom til RBUP i 2013 jobbet hun som organisasjonssekretær i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) og på Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen. Ingvild er særlig opptatt av implementering og prosjektkoordinering, god kommunikasjonsflyt og samarbeid mellom RBUP og tjenestene.

Fagbakgrunn

Ingvild tar en mastergrad i barn og unges psykiske helse ved NTNU.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send