Inger Elisabeth Hodne

Seksjonsleder

inger.hodne@r-bup.no

918 26 384

Inger Hodne leder Seksjon for tjenestestøtte og kurs.

Kompetanse

Inger har jobbet i RBUP siden 2004 og har ledet arbeid med utvikling av undervisningsprogrammer for å fremme trygg og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse i barn- og ungetjenestene. Hun har arbeidet med barn, unge og familier i nærmere 20 år, i psykisk helsevern og barnevern. Hun har spesialistkompetanse i barne-, ungdoms- og familiepsykologi, kompetanse innen profesjonell og faglig utvikling i psykisk helsetjenester og barnevern, deltakelse- og medvirkningsprosesser, samarbeid mellom faggrupper og tjenester, kunnskapsledelse, familieterapi og spesialistutdanning. Inger har ledet utviklings- og prosjektarbeid knyttet til foreldre-involvering og medvirkningsprosesser i barnevernsarbeid og har erfaring som personalleder i kunnskapsintensiv virksomhet, med store krav til fleksibilitet og endringskapasitet.

Inger er særlig opptatt av at RBUP er en pålitelig og inspirerende utviklingspartner for fagpersonell og tjenester, som ønsker å bidra til, og fremme: Barn, unges og familiers vekst og utvikling, samarbeid mellom familier og profesjonelle, praksiskunnskap og kunnskapsbasert praksis, profesjonell og personlig utvikling samt lærende organisasjoner.

Fagbakgrunn

Inger er utdannet psykolog (1985). 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send