Henrik Rødsten Gilde

Spesialrådgiver

henrik.gilde@r-bup.no

401 88 072

Henrik jobber som spesialrådgiver i Seksjon for tjenestestøtte og kurs.

Kompetanse

Henrik er opptatt av hvordan man kan forebygge at barn og unge utvikler psykiske vansker – samt hvordan man generelt kan fremme fungeringen til barn og unge uavhengig av om de er i «faresonen» med tanke på å skulle utvikle en psykisk vanske eller ikke (helsefremmende arbeid). I tillegg til klinisk erfaring fra arbeid som psykolog i kommunen har Henrik ved flere anledninger vært involvert i, og arbeidet på, forskningsprosjekter der helsefremmende og universalforebyggende arbeid med fokus på psykisk helse blant barn og unge har vært hovedtema. I dette arbeidet har han bygget opp solid teoretisk kunnskap på feltet, hvilke helsefremmende og forebyggende programmer som er utviklet – samt hvilket evidensgrunnlag som støtter bruken av slike programmer. Henrik interesserer seg spesielt for psykisk helse, helsefremmende og universalforebyggende arbeid blant barn og unge i skolen, evidensbasert praksis, implementering og positiv psykologi.

Fagbakgrunn

Henrik er utdannet psykolog fra Universitet i Bergen (2013).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send