Heidi Frantzen

Spesialrådgiver

heidi.frantzen@r-bup.no

466 83 889

Heidi Frantzen er spesialrådgiver og studieleder for barnevernspedagogene i Seksjon for spesialistutdanning. Hun er gruppeleder for videreutdanning i barnevernfaglig veiledning og jobber også med implementering av ny kunnskap i barnevernet.

Kompetanse

Heidi har kompetanse på implementering, barnevern, psykisk helse og rus. Hun har variert erfaring både fra første og annenlinjetjenesten, blant annet som miljøterapeut både på institusjon og ambulant, behandler og saksbehandler. Heidi er særlig opptatt av at formidlingen blir nyttig for de hun skal formidle til. Dette innebærer praksisnær, realistisk og tydelig formidling. Heidi ønsker å skape gode hverdager for barn og unge.

Fagbakgrunn

Heidi er klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse, barnevernspedagog og familieterapeut.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send