Hege Sundstrøm

Rådgiver

hege.sundstrom@r-bup.no

951 12 629

Hege Magritt Felberg Sundstrøm er rådgiver og jobber med nasjonal koordinering av prosjektet Kompetansesatsing Kommunalt Barnevern. Dette er et opplæringstilbud RBUP har utviklet i samarbeid med Bufdir, RVTSene og RKBUene. Målet er å heve kompetansen i det kommunale barnevernet for å bedre tjenestene rettet mot sårbare barn, ungdom og familier.

Kompetanse

Hege har blant annet erfaring fra barnevernet, familievernet og undervisning. Hun jobber nå i avdeling for spesialisthelsetjenesten og statlig barnevern hos RBUP og er særlig opptatt av oppvekst, familier, funksjonsulikhet, kulturulikhet, klasseulikhet og maskulinitet.

Faglig bakgrunn

Hege har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Der har hun også tatt fordypning i kjønnsstudier på Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning, med særlig fokus på menn og maskuliniteter.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send