Marit Bergum Hansen

Spesialrådgiver

marit.bergum.hansen@r-bup.no

975 61 432

Marit er ansatt i stab i stiftelsen RBUP og særlig opptatt av barns utvikling og deres psykiske helse de første leveårene.

Kompetanse

Marit er en del av Spedbarnsnettverket og har tidligere vært sjef for Aline spedbarnsenter. Hun har kompetanse innen barnevern, behandlingsmetodeutdanning, forebygging, Marte Meo, rusproblematikk, sped- og småbarn, tidlig intervensjon, tilknytning og utviklingspsykologi. Marit har hatt flere internasjonale oppdrag, bl.a. i en internasjonal stiftelse for å fremme lokale familiestøttende programmer. Hun har initiert og lagt til rette for en rekke forskningsprosjekter om utsatte sped- og småbarn og deres familier, og har ledet et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Nic. Waals insitutt og Aline poliklinikk. Marit har bred erfaring fra bruk av systematiske kartleggings- og utredningsverktøy i arbeidet med de minste barna, og erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien, fylkeskommunalt barnevern og pedagogisk psykologisk tjeneste.

Faglig bakgrunn

Marit er utdannet cand.polit. og har blant annet videreutdanning i familieterapi og er lisensiert Marte meo supervisor.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send