Hans Bugge Bergsund

Seniorkonsulent/forskningskoordinator

hbb@r-bup.no

900 97 195

Hans Bugge Bergsund er forskningskoordinator og seniorkonsulent i Seksjon for sped- og småbarn. Han jobber med evaluering av adopsjonsforberende kurs, oppfølging av fosterhjemsbarn og utprøving av Nurse-Family Partnership i Norge.

Kompetanse

Hans har erfaring med kunnskapsoppsummering, litterutursøk, kvalitativ metode, SWOT-meotdikkinnsamling av forskningsdata. Han jobber i seksjonen Forskergruppe sped- og småbarn.

Fagbakgrunn

Hans har en mastergrad i helsepsykologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. I masteroppgaven sin skrev han om implementering av internettintervensjoner for depresjon.
 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send