Morten Hammer

Studieleder

morten.hammer@r-bup.no

928 23 721

Morten Hammer er studieleder og har ansvar for utdanning av familierterapeuter i Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid.

Kompetanse

Morten jobber i seksjon for utdanning i behandlingsarbeid, og har vært ansatt i RBUP siden senteret ble opprettet. Han har i mange år vært veileder for førstelinja og for spesialisthelsetjenesten. Morten har erfaring med familieterapi og systemisk praksis, undervisning og veiledning (kommune og spesialisthelsetjeneste), terapi med ungdom, motivasjonsarbeid og rusproblemer. Han har også mange års erfaring som familie- og individualterapeut ved Psykiatrisk Ungdomsteam på Ullevål sykehus og ved BUP Bærum, og har siden 1990 undervist og veiledet familieterapistudenter. Morten er særlig opptatt av å utdanne gode familieterapeuter og å bidra til utvikling av gode familietilbud, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Fagbakgrunn

Morten er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er klinisk spesialist.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send